پای گوشت و اسفناج

imageedit_14_7086596909

پای گوشت و اسفناج، اصالت این غذا برای کشورهای یونان، قبرس، ترکیه می باشد. در این غذا از فندق استفاده می شود البته در این کشورها در فصلی که بلوط تازه وجود دارد از بلوط تازه به جای فندق استفاده می شود.

Continue reading “پای گوشت و اسفناج”