عدس پلو

imageedit_6_5887833867

عدس پلو، از جمله های غذاهای پر طرفدار می باشد که در مراسم های مذهبی هم طبخ می شود. این پلو را به روش های مختلف درست می کنند. در اینجا به یکی از این روش ها اشاره می کنم.

Continue reading “عدس پلو”