شیرینی آردی

imageedit_26_7156256210

شیرینی آردی که به شیرینی کرکی و بهشتی نیز معروف است، یکی از شیرینی های سنتی و قدیمی است .

Continue reading “شیرینی آردی”