سالاد ماکارونی

imageedit_5_6552557479

سالاد ماکارونی از دسته غذاهای سرد به شمار می رود. این سالاد به روش های متفاوت و با مواد مختلفی تهیه می شود. در اینجا به یکی از این روش ها اشاره می کنم.

Continue reading “سالاد ماکارونی”