خورش گل کلم با لپه

imageedit_6_7714725885

خورش گل کلم با لپه، یک غذای گیاهی است. گل کلم دارای خواص بسیار زیادی است و بهتر است این گیاه مفید را در برنامه غذایی خود قرار دهیم.

Continue reading “خورش گل کلم با لپه”