خورش باقالا قاتق

imageedit_7_9049135304

خورش باقالا قاتق یکی از معروف ترین غذاهای شمال ایران است . لوبیای که در این خورش استفاده می شود به نام های لوبیای کشاورزی، لوبیای رشتی و پاچ باقالا معروف می باشد.

Continue reading “خورش باقالا قاتق”