پیراشکی سوسیس بندری

imageedit_13_3717363797

پیراشکی سوسیس بندری، یک میان وعده و عصرانه مناسبی است.

 

Continue reading “پیراشکی سوسیس بندری”

خمیر پیتزا و پیراشکی

imageedit_65_8938210535

از این خمیر می توان به عنوان خمیر پیتزا و خمیر انواع پیراشکی های که داخل فر درست می شوند، استفاده کرد.

Continue reading “خمیر پیتزا و پیراشکی”