خمیر پیتزا و پیراشکی

imageedit_65_8938210535

از این خمیر می توان به عنوان خمیر پیتزا و خمیر انواع پیراشکی های که داخل فر درست می شوند، استفاده کرد.

Continue reading “خمیر پیتزا و پیراشکی”