حلیم بادمجان

imageedit_6_7957150999

حلیم بادمجان، یکی از غذاهای سنتی است که در شهرهای مختلف به روش های متفاوتی درست می شود. در اینجا به یکی از این دستورها اشاره می کنم.

Continue reading “حلیم بادمجان”