شیرینی لطیفه

imageedit_52_4345914907

شیرینی لطیفه، یکی از انواع شیرینی های تر می باشد که طرفداران خاص خود را دارد.

Continue reading “شیرینی لطیفه”