تبدیل واحدهای اندازه گیری

imageedit_3_4589844267

برای شیرینی پزی و کیک پزی، بهتر است مواد را با استفاده از ترازو اندازه گیری کنیم. در این پست چند جدول تبدیل اندازه گیری ها را برای شما می گذارم.

Continue reading “تبدیل واحدهای اندازه گیری”